*** UWAGA*** W zakładce "DLA UCZNIÓW" zostały zamieszczone zestawy podręczników dla wszystkich klas naszej szkoły z podziałem na klasy. *** UWAGA*** *** UWAGA*** Aby uniknąć pomyłki przy zakupie, prosimy zwracać szczególną uwagę na to, czy podręcznik jest przeznaczony do szkoły ponadgimnazjalnej, czy też ponadpodstawowej*** UWAGA ***

Aktualne wydanie PlaterNówki  

   

Archiwum  

   

BUFET  

   

Dla obsługi  

   

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

   

Licznik odwiedzin  

2859460
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
731
929
6161
12445
2859460

Twój adres IP to: 3.226.251.205
So 2019-08-17 06:49:23
   
   

   
godlo_polski1.png
   

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szczegóły

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy (Uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa").

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Przez biblioteki szkolne realizowany jest trzeci priorytet: rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 20 października 2017 nasza szkoła złożyła wniosek do organu prowadzącego tj. do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Po weryfikacji, zostaliśmy zakwalifikowani do programu i w czerwcu 2018 roku po podpisaniu umowy mogliśmy rozpocząć prace związane z jego realizacją. Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy 15 000,00 zł: 80 % kwoty dotacji, i 20% wkładu organu prowadzącegoDzięki uczestnictwu w programie księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 683 pozycje książkowe. Jest to głównie beletrystyka, ale także książki psychologiczne i biograficzne zakupione zgodnie z sugestiami naszych uczniów i zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Program zintegrował środowisko szkolne wokół promocji czytelnictwa.

Sprawozdanie z realizacji Programu.

Zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo:

1. Konkurs czytelniczy „W świecie Biblii i mitów”.

2. Bookcrossing w „Platerówce”.

3. „Poczytaj w wolnej chwili” – półki z książkami na korytarzach szkolnych.

4. Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

5. Wystawa plakatów promujących czytelnictwo.

6. „Pan od poezji” – spotkanie z p. Haliną Truss-Uziembło poświęcone Zbigniewowi Herbertowi.

7. Spotkanie autorskie z pisarką panią Manulą Kalicką.

8. Wystawy nowości zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

9. Krótka forma filmowa – reklama czytelnictwa.

10. Wystawa „Film kontra książka”.

11. „W kręgu poezji” – uczniowie czytają ulubione wiersze.

12. Szkolny konkurs czytelniczy „W świecie wiedźmina”.

13. „Czytamy – polecamy” lekcja wiedzy o kulturze na której uczniowie opowiadali o książkach, które warto przeczytać.

14. „Książka pod choinkę” – wystawa nowości książkowych zakupionych do biblioteki.

15. Szkolny konkurs recytatorski „Lubię poezję”.

16. „Warto przeczytać” – wystawa książek, które polecają uczniowie. 

Zorganizowano spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. 

W dniu zebrania wszyscy wychowawcy zapoznali rodziców z wpływem czytania na rozwój dzieci i młodzieży (odczytanie listu otwartego Dyrekcji i grona pedagogicznego oraz rozmowa z rodzicami). 

Zrealizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej: 

Projekt: Subkultury młodzieżowe

Projekt realizowany przez klasę I a. Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów wiedzy na temat różnych typów grup subkulturowych i ich funkcjonowania we współczesnym świecie, kształcenie umiejętności pozyskiwania określonych informacji z różnych źródeł, w tym z zasobów biblioteki szkolnej oraz rozpoznawanie własnych zainteresowań i twórczych możliwości młodzieży. Uczniowie pracowali w 5-6 osobowych grupach(32 uczniów). Prezentacje odbyły się na lekcjach wiedzy o kulturze w listopadzie i grudniu. W trakcie prezentacji przedstawione zostały scenki rodzajowe odgrywane przez uczestników projektu, pokaz mody i prezentacje multimedialne.

Projekt: Książka inspiracją do niekonwencjonalnych lekcji. 

W bieżącym półroczu szkolnym, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, klasy o profilu dziennikarskim (I b i II b), w ramach warsztatów z tego przedmiotu realizowały projekty edukacyjne promujące czytelnictwo. Ich zadaniem było poznanie tajników trudnej sztuki fotografowania, popularyzacja księgozbioru naszej szkolnej biblioteki, zachęcenie tych nieprzekonanych do „zaprzyjaźnienia się z książką”, a przy okazji dobra zabawa. Efektem pracy były dwa fotoreportaże. Pierwszy „Przyłapani na czytaniu”, drugi „Ubrani w książkę”. Z uwagi na fakt, że dziennikarze powinni być kreatywni, pomysłowi, zaradni, ale też inteligentni, oczytani i błyskotliwi, to właśnie oni zabrali się z sukcesem za realizację tych projektów. Obszerniejszą relację wszyscy zainteresowani mogą znaleźć w gazetce szkolnej „PlaterNówka”.

Projekt: Rzucam i czytam

Projekt realizowany w klasie II a. Uczniowie wypożyczyli książki zakupione ze środków Narodowego Rozwoju Czytelnictwa. Były to głównie powieści- przygodowe, kryminalne, społeczno- obyczajowe.  Przez tydzień- podczas lekcji języka polskiego  przerywanych na czas lektury- czytali wypożyczone książki w ciszy i skupieniu przez 10 minut. Lekturę wypożyczonych pozycji kontynuowali intensywnie w domu. Na ostatnich zajęciach uczniowie przedstawili ustnie swoje wrażenia z lektury. Chętni mogą napisać recenzję przeczytanej książki i otrzymają za tę pracę ocenę cząstkową z języka polskiego.

Projekt: Realioznawstwo krajów anglojęzycznych na wybranych przykładach państw europejskich lub USA

To projekt czytelniczy w klasie II b realizowany w celu podniesienia jakości czytelnictwa młodzieży licealnej. Uczniowie tej klasy realizując projekt, pracowali w małych grupach (3-5 osobowych) i korzystali ze zbiorów anglojęzycznych znajdujących się w szkolnej bibliotece.  Mogli rozwijać zainteresowania językiem angielskim poznając nowe miejsca, ich kulturę, sztukę, zwyczaje, stereotypy oraz inne aspekty życia w danym państwie anglojęzycznym Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo projekt zamierzał rozwijać w uczniach umiejętność szukania i selekcjonowania informacji ze źródeł książkowych w języku obcym oraz wykorzystywania ich do prezentacji w języku angielskim. 

Projekt: Biblia – pomiędzy religią, historią i literaturą.

Projekt został zrealizowany w klasie II b w ramach rozszerzonych zajęć z historii starożytnej - Bliskiego Wschodu oraz początków chrześcijaństwa. Głównym celem było pokazanie, że Biblia - zarówno hebrajska Tora i szerzej Stary Testament, jak i Nowy Testament - jest tekstem wielowymiarowym. Może być nie tylko źródłem prawd objawionych, tekstem sakralnym czy doskonałym źródłem historycznym, ale również - najzwyczajniej w świecie - książką do czytania. Zajęcia opierały się na lekturze różnych fragmentów Pisma Świętego, pochodzących z rozmaitych wydań i tłumaczeń Biblii - zarówno chrześcijańskich (katolickich i protestanckich), jak i hebrajskiej wersji ST w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa. W realizacji projektu zostały również wykorzystane przez nauczyciela i polecone uczniom, znajdujące się w księgozbiorze biblioteki szkolnej prace prof. Anny Świderkówny: Prawie wszystko o Biblii oraz dwie części Rozmów o Biblii. 

Projekt: Moja ulubiona lektura na jesienne wieczory

Klasa 3A (35 osób) rozpoczęła w październiku 2018. projekt czytelniczy  Moja lektura na jesienne wieczory. Do końca miesiąca każdy uczeń miał obowiązek poszukania w zasobach szkolnej biblioteki najbardziej odpowiedniej dla siebie lektury na długi wieczory listopadowe. Podsumowanie projektu miało miejsce 18.12.2018r. na godzinie wychowawczej. Jak się okazało najwięcej uczniów klasy (13 osób) sięgnęło po fantastykę, 5 osób po książkę psychologiczną, 4 osoby po literaturę przygodową, 3 po romans, 2 po horror. W dalszej kolejności pojedyncze osoby przeczytały obyczaj, biografię oraz wojenną książkę.Niezależnie od gatunku każdy uczeń potrafił podać korzyści z czytania. Wskazywano na rozwijanie wyobraźni, wiedzy, wzbogacanie słownictwa oraz poznawanie niezwykłych ludzi, przygód. Na koniec sporządzono listę najbardziej pozytywnych wartości w efekcie przeczytanych książek. 

Projekt: Toposy w literaturze i filmie

Uczniowie klasy III b mieli za zadanie napisać pracę: Toposy w tekstach kultury. Punktem wyjścia było omówienie filmu A. Wajdy pt. Brzezina. Podczas dyskusji o filmie zostały wskazane motywy (miłość, piękno i pasja życia, natura, choroba, dziecko). Każdy z uczniów miał przydzielony jeden motyw. W swojej pracy uczniowie mieli odwołać się do filmu A. Wajdy i dwóch utworów literackich,  ewentualnie do jeszcze jednego filmu. Zadanie wiązało się z wyszukaniem odpowiednich opracowań merytorycznych motywu, dlatego do pracy swojej dołączyli bibliografię przedmiotu, którą musieli samodzielnie odszukać korzystając z zasobów biblioteki.

Projekt: Krucjaty w świetle literatury pięknej

Projekt został zrealizowany w klasie III e w ramach zajęć z historii i społeczeństwa, modułu Europa i świat, tematu dotyczącego krucjat. Celem było uzmysłowienie uczniom, że wyprawy krzyżowe są nie tylko przebrzmiałym wydarzeniem z przeszłości, lecz również niesłabnącym źródłem inspiracji dla literatury. Uczniowie wypożyczyli w szkolnej bibliotece egzemplarze Jerozolimy wyzwolonej Torquato Tasso w przekładzie Piotra Kochanowskiego, a następnie wspólnie czytaliśmy fragmenty tego eposu na lekcji, odnosząc się jednocześnie do historii wypraw krzyżowych. Następnie omówione zostały inne utwory literackie, których akcja dzieje się w trakcie lub choćby odwołuje do wypraw krzyżowych. Począwszy od powieści walterscottowskich (Talizman, Hrabia Robert z Paryża czy Ivanhoe), przez twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej i Jana Dobraczyńskiego, aż po współczesne, opowiadające o krucjacie dziecięcej 1212 roku - Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego czy o złupieniu Konstantynopola - Wieża zapomnienia Sławomira Siereckiego. Omawialiśmy również i dyskutowaliśmy o najnowszych powieściach - Baudolino Umberto Eco, Rękopisie znalezionym w Akce Paolo Coelho, cyklu Krzyżowcy autorstwa Jana Guillou, wreszcie o popularnych powieściach z cyklu Assasins Creed, nawiązujących do serii gier wydanych na konsole i komputery osobiste. 

Dostosowano organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów – umożliwiono wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich:

Dokonano zmian w regulaminie biblioteki - wprowadzono zapis o możliwości wypożyczania książek na wakacje (na czas ferii zimowych uczniowie zawsze mogli wypożyczać książki).

Uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych w zakupach książkowych:

Zakupiono lektury ze specjalną czcionką ułatwiającą czytanie.

Zakupiono powieści z dużą czcionką z wydawnictwa Prószyński i S-ka.

Zakupiono książki z zakresu psychologii.

Opiniowanie zakupu książek przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

Trzykrotnie zwracano się do Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z prośbą o opiniowanie propozycji zakupu książek. Listy zawierały 928 propozycji. Listy propozycji zostały pozytywnie zaopiniowane.

Współpraca z bibliotekami publicznymi w zakresie planowania zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo:

Szkoła kontynuowała współpracę z bibliotekami publicznymi z terenu gminy Piaseczno:

z Powiatową Biblioteką Publiczną przy ul. Chyliczkowskiej 12 w Piasecznie,

z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 49

filią w Zalesiu Dolnym al. Kasztanów 12.

W ramach współpracy szkoła organizowała wycieczki do biblioteki publicznej w celu zapoznania uczniów z jej działalnością i księgozbiorem, konsultowano zakupy książek i promowano wydarzenia czytelnicze; klasy maturalne zostały zaproszone na spotkanie zatytułowane „Pan od poezji” poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta.

Wnioski z realizacji Programu: 

Dzięki udziałowi w Programie biblioteka wzbogaciła księgozbiór o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Zauważalny jest wzrost wypożyczeni oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Nowe książki cieszą się dużym zainteresowaniem. Uruchomiono dostęp online do katalogu biblioteki szkolnej, stwarzający czytelnikom możliwość przeglądania go w domu i rezerwacji książek. Uczniowie chętnie uczestniczyli w wydarzeniach promujących czytelnictwo, a także pomagali w pracach organizacyjnych takich wydarzeń. Społeczność szkolna włączyła się w promocję nowości, które pojawiły się w bibliotece szkolnej. W związku z krótkim czasem na realizację zadań z NPRCz, prace przebiegały bardzo intensywnie, co niekiedy sprawiało trudności organizacyjne. Wykorzystując szansę, jaką dał nam zakup nowości do biblioteki szkolnej zamierzamy kontynuować działania promujące czytelnictwo.

Lista zakupionych książek

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński