*** UWAGA*** W zakładce "Plan" znajduje się nowy plan lekcji obowiązujący od 21 września 2020 r. *** UWAGA***

PlaterNówka nr 9/20  

 plater092020

   

BUFET  

   

Dla obsługi  

   

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

   

Licznik odwiedzin  

3417919
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
155
2308
12785
47640
3417919

Twój adres IP to: 3.231.167.166
So 2020-09-19 04:43:21
   
godlo_polski1.png
   

Wyprawka szkolna 2020

Szczegóły

Informacja dotycząca rządowego programu „Wyprawka szkolna 2020 / 2021”

 Zgodnie z przyjętym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2020 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

1) uczniów:

 1. a) słabowidzących,
 2. b) niesłyszących,
 3. c) słabosłyszących,
 4. d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

W roku szkolnym 2020/2021:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury VAT) lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenia o dokonanym zakupie.

 Termin składania wniosków-  do dnia  07. 09.2020 

Osoba odpowiedzialna- pedagog szkolny

Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński