*** UWAGA*** W dziale "REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022" opublikowaliśmy link do prezentacji z dnia otwartego który odbył sie w naszej szkole *** UWAGA***

PlaterNówka nr 01/21  

 1 21

   

BUFET  

   

Dla obsługi  

   

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

   

Licznik odwiedzin  

3666461
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
197
1185
2224
21997
3666461

Twój adres IP to: 3.230.143.40
Wt 2021-04-20 03:28:55
   
godlo_polski1.png
   

Apel 1% na szkołę

Szczegóły

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły - deklaracja

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………. …. Klasa………………

 

Szanowni Państwo,

Chcąc umożliwić Państwu inną formę dokonywania wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego.

Ta forma wsparcia szkoły nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, gdyż określona suma jest automatycznie odliczana od podatku, który i tak każdy z nas odprowadza. Nie jest też wymagane dokonywanie przelewu na konto bankowe.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego:

RR Zespołu Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie”

(PIT 28 pozycja 127,  PIT 36 poz. 310,   PIT 36L poz. 96,   PIT 37 poz. 133,   PIT 38 poz. 59,   PIT 39 poz. 53)

W związku z dodatkową możliwością wpłaty na Fundusz Rady Rodziców prosimy o ponowne zadeklarowanie formy, w jakiej ta wpłata w imieniu Państwa dziecka zostanie dokonana.

 

DEKLARUJĘ NASTĘPUJĄCĄ FORMĘ WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW  (właściwe podkreślić):

-  1%  podatku  

-   wpłata na konto kwoty  …………. zł. 

-  wpłata gotówkowa w kwocie  ………….  zł  (informacje w sekretariacie szkoły)

inna forma pomocy szkole (prosimy podać jaka)…………………………………..

 

Wpłaty na konto lub gotówkowej dokonam (właściwe podkreślić):

jednorazowo (do 30.04)

w dwóch ratach do 30.04 (pierwsza rata) i do 15.05 (druga rata).

(nr konta: 77 2030 0045 1110 0000 0191 5730 z dopiskiem RR, imię i nazwisko ucznia, klasa)

Pragniemy przypomnieć, że proponowana kwota za cały rok szkolny wynosi 200zł.

Można również zadeklarować niższą lub wyższą kwotę lub zaproponować inną niż finansową formę pomocy dla szkoły. Podpisaną deklarację prosimy zwrócić wychowawcy klasy lub oddać w sekretariacie szkoły.

 

Podpis rodzica/opiekuna

 

 

Z Funduszy Rady Rodziców korzystają bezpośrednio Państwa dzieci, wykorzystywane są one m.in. na następujące cele:

-        organizację wszelkich imprez szkolnych np. poczęstunek dla wszystkich uczniów z okazji szkolnej Wigilii,

-        uroczystości szkolne i okolicznościowe,

-        nagrody dla uczniów za szkolne osiągnięcia,

-        nagrody za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

-        zakup niezbędnych pomocy naukowych,

-        fundusz dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dopłaty do wyjazdów, wycieczek itp.),

-        nagrody dla klas o najwyższej średniej ocen i najlepszych ocenach z zachowania,

-        warsztaty, dodatkowe zajęcia edukacyjne lub kółka zainteresowań,

-        dopłaty do wycieczek dla wyróżniających się klas i poszczególnych uczniów,

 

Realizacja każdego z tych celów jest możliwa tylko dzięki Wam – Rodzicom i Opiekunom. Niestety w bieżącym roku szkolnym z powodu niskiego poziomu wpłat z wielu z nich musieliśmy zrezygnować, dlatego serdecznie apelujemy o terminowe dokonanie zadeklarowanych wpłat lub przystąpienie do programu 1% podatku.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz   poinformowanie  ich, że oni także mogą wspomóc szkołę i jej uczniów wpłacając 1% podatku na rzecz jej działalności.

 

Uwaga nagroda

Dla klasy, która wpłaci najwyższą procentowo do liczby uczniów kwotę zostaną ufundowane bilety do kina lub dopłata do innego wybranego przez klasę oraz jej Wychowawcę przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców w ZS nr 2 im. E. Plater w Piasecznie

 

 

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl   

                   

 

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński