WGS  

   

Dla obsługi  

   

Licznik odwiedzin  

4916313
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
194
1474
5725
22575
4916313

Twój adres IP to: 34.236.134.129
Cz 2024-02-22 05:02:01
   
godlo_polski1.png
   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

Szczegóły

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki. 
 1. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: wyszukiwania informacji w sieci Internet, korzystania z programów edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzenie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, przygotowanie prezentacji itp.). 
 1. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. 
 1. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować nie więcej niż trzy osoby. 
 1. Użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy. 
 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian w już istniejących, a także zmienienie ustawień komputera jest zabronione
 1. Zabrania się przeglądania stron zawierających treści erotyczne, a także innych niezgodnych z obowiązującym prawem. 
 1. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 
 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. 
 1. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo. 
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński